POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN

Na podlagi ekološke osveščenosti, želje po novih izzivih in sodelovanju z novimi poslovnimi partnerji, smo se v letu 2010 odločili, da bo naše podjetje tržišču ponudilo izvedbo elektro montažnih del, ki so potrebna za postavitev SONČNIH ELEKTRARN in izvedbo sončnih elektrarn na ključ. Izkušnje imamo s postavitvijo manjših (MFE) in večjih sončnih elektrarn (FE). Kot investitor in izvajalec vseh del smo postavili tri lastne sončne elektrarne MFE RGD-E, MFE RGD-E2 in MFE RGD-E3.


Poslovnim partnerjem nudimo:

 • Izdelavo tehnične dokumentacije (IDZ, PZI, PID).

 • Izdelavo potrebne elektro opreme (DC spojišča, AC spojišča, Kabelsko priključne merilne omare).

 • Izvedbo vseh potrebnih elektro montažnih del za postavitev sončne elektrarne na podlagi že izdelanih projektov (montažo podkonstrukcije, montažo panelov, elektro instalacije in priklop solarnih kablov, izdelavo kabelske trase, kabliranje, montažo, priklop in nastavitev razsmernikov, montažo in priklop DC spojišč, AC spojišča in Kabelsko priključne merilne omare).

 • Izvedbo preizkusov, meritve elektroinstalacij in strelovodne instalacije sončne elektrarne ter izdelavo merilnih protokolov.

 • Priklop sončne elektrarne in preskusni zagon.

 • Investitorjem za postavitev sončne elektrarne nudimo izdelavo sončne elektrarne na KLJUČ:

 • Opravimo ogled lokacije, ovrednotimo investicijo, izdelamo donosnost, svetujemo.

 • Izpeljemo kompleten postopek potreben za postavitev sončne elektrarne.

 • Izdelamo vso tehnično dokumentacijo (IDZ, PZI, PID).

 • Dobavimo vso potrebno opremo in izvedemo vsa potrebna elektromontažna dela.

 • Izvedemo priklop sončne elektrarne.

 • Dobavimo in priklopimo opremo za monitoring delovanja sončne elektrarne.

 • Uredimo potrebno dokumentacijo za pridobitev obratovalne podpore za 15 let.