Javna razsvetljava Rinaldo Hrastnik: Javna razsvetljava Cesta na Svetino Laško: Razsvetljava platoja za predelavo gradbenih odpadkov Trbovlje: Elektroinštalacije garaže za specialno vozilo za čiščenje greznic:  Elektroinštalacije črpališča usedalnika JUG - TET:  Elektroinštalacije vodohrana Katarina - Trbovlje:  Urgentni oddelek in bolnišnica glavni kabelski razvod iz T.P. in A.P. - Brežice:  Javna razsvetljava odsek Zdravstveni dom - Kamnikar Trbovlje:  Sanacija izpiranja grabelj in ogrevanja na CČN v Trbovljah:  Izgradnja nadstrešnic nad tiri 15-16 Luka Koper, elektroinštalacije:  Izdelava elektro razdelilnih omar za gostinski lokal Svetilnik v Izoli:  Javna razsvetljava kolesarske steze Zagorje ob Savi:  Črpališče Kisovec:  Strelovodna inštalacija na elektro nadzorništvu Kočevje:  Električne inštalacije na stanovanjsko poslovnem objektu R K-5 Trbovlje:  Mlevna linija apnenčeve moke - elektro krmilna oprema za IAK Kresnice:

  Električne inštalacije v restavraciji K5 v Trbovljah:

  Javna razsvetljava zdraviliška cesta Rimske toplice:  Javna razsvetljava grad Rajhenburg:  Javna razsvetljava cesta na Svetino Laško:  Javna razsvetljava Vrbje:  Električne inštalacije trgovski center Litija (lokali 5, 6 in 7):