ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Izvajamo nizkonapetostne električne inštalacije objektov, gradbiščne elektroinštalacije, elektroinštalacije ob izgradnji predorov vključno z rednim vzdrževanjem strojev in opreme. Po vseh končanih delih opravimo preizkus in električne meritve električne inštalacije. Usposobljeni in specializirani smo tudi za izvajanje električnih inštalacij v predorih v času izgradnje predorov. 

Postavitve začasnih gradbiščnih elektroinštalacij nizke napetosti z možnim rednim vzdrževanjem predvsem v predorogradnji: Izkušnje naših zaposlenih kadrov, reference posameznikov in dodelane in preizkušene tehnične rešitve na podlagi izdelanih lastnih projektov omogočajo pridobivanje in izvajanje poslov predvsem pri izdelavi opreme za gradbišča kot so elektro razdelilne omare in proizvodnja namenske elektro opreme večjih moči. Predvsem imajo kadri izkušnje in so skozi specialno usposabljanje usposobljeni za popravila in vzdrževanje specialne električne opreme za predorogradnjo. Poleg tega pa lahko ob izvajanu projektov gradnje predorov ponudimo sodelovanje naših inženirskih kadrov iz elektro stroke z opravljenimi strokovnimi izpiti skladno z zakonodajo ZGO (gradbeništvo) in ZRUD (rudarstvo)... 

Električne inštalacije objektov: Strokovno, kvalitetno in učinkovito znamo izdelati tudi električne inštalacije predvsem poslovnih in stanovanjskih objektov, industrijskih objektov, skladiščnih hal itd. 

Meritve in preizkusi električnih inštalacij: Po končanih delih, ki jih podjetje izvede se izvajajo električne meritve in preizkusi električnih inštalacij skladno z zahtevami zakonodaje. Navedena dela tudi samostojno tržimo. V podjetju so kadri, ki obvladujejo navedena dela in imajo dokazila o usposobljenosti – opravljeno strokovno usposabljanje in opravljen izpit za merilca » EDISON in EDISON PLUS » opravljene strokovne izpite skladno z zakonodajo po ZGO (gradbeništvu) in ZRUD (rudarstvu).