RGD-E


Video predstavitev podjetja

Podjetje RGD-E d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2002, s poslovanjem pa je pričelo s 1.1.2003. V podjetju je redno zaposlenih 11 delavcev, omenjeno število se v skladu s projekti v izvajanju občasno poveča. V podjetju smo od svojega začetka izvajali dela na področju treh glavnih dejavnosti in sicer: Servis potopnih črpalk, Električne inštalacije nizke napetosti in Proizvodnja električne opreme v tesni povezavi tako z dejavnostjo servisa, kot tudi z izvedbo električnih inštalacij. Pred letom 2003 so se omenjene dejavnosti odvijale v (organizacijski enoti) OE ED že v družbi RGD d.d. za potrebe omenjene družbe kot tudi samostojno na trgu. Predvsem izvajanja del na servisu črpalk segajo še v obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije, ko je enota ED, ki je bila vključena tedaj še v SOZD RGD izvajala popravila potopnih črpalk FLYGT eksplozijsko varne izvedbe za Rudnike na celotnem ozemlju tedanje Jugoslavije. V podjetju smo torej leta 2003 z minimalnim ustanovitvenim kapitalom krenili na uspešno samostojno pot. Tako smo že v letu 2004 uspeli pridobiti, adaptirati ter izvesti selitev družbe iz obstoječih neprimernih poslovnih prostorov v urejene poslovne prostore na Trgu revolucije v Trbovljah, ter tako v letu 2010 uspešno zaključiti selitev svojih dejavnosti in sedeža družbe v nov objekt Obrtne cone na Vodenski cesti. S ponosom upamo trditi, da smo v vseh letih delali dobro in sprejemali pravilne poslovne odločitve saj nas tudi gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2009 ni omajala v doseganju zastavljenih ciljev. Tudi v prihodnje obljubljamo in želimo delati kvalitetno na obstoječih, že uveljavljenih dejavnostih, kot tudi na področju novih dejavnosti s katerimi se srečujemo.

Podjetje ima poslovni objekt v centru Trbovelj na naslovu Trg revolucije 4b.
Nudimo najem prostih kapacitet.»Info»