PROIZVODNJA ELEKTRIČNE OPREME

Proizvodnja elektro opreme za izvajanje elektroinštalacij: Pri izvajanju električnih inštalacij in za potrebe izvajalcev v predorogradnji po lastnih nacrtih ali projektni dokumentaciji se v elektro delavnici izdelajo manjši ali večji sklopi električne opreme (električne razdelilne omare, krmilne elektro omare itd.) 

Proizvodnja zaščitno krmilnih elektro omar – avtomatik za črpalke na črpališčih: Avtomatike, ki jih podjetje izdeluje in trži v Sloveniji so namenjene avtomatskemu in popolnoma varnemu obratovanju črpališč brez posluževanja so plod lastnega znanja in izkušenj. So kvaliteten izdelek v katerega je vgrajena sodobna in kvalitetna oprema. Po kvaliteti ne zaostajajo za podobnimi izdelki proizvajalcev črpalk in opreme so pa za naročnika mnogokrat cenovno sprejemljivejše.  

Proizvodnja elektro opreme za krmiljenje in regulacijo: Proizvodnja za krmiljenje in regulacijo predvsem večjih moči se izvaja glede na namembnost in potrebo naročnika. Kadri v družbi so seznanjeni in obvladajo sodobno tehnologijo - uporabo frekvenčnih regulatorjev in prosto programirljivih krmilnikov.

Proizvodnja elektro opreme za postavitve sončnih elektrarn: Za potrebe postavitve sončnih elektrarn se pred izvedbo montažnih del na terenu v delavnici izdela vsa potrebna elektrooprema: DC spojišča, AC spojišča, Kabelska priključna merilna omara in ostala potrebna oprema glede na potrebe posameznih projektov.