SERVIS POTOPNIH ČRPALK

V Sloveniji smo edini pooblaščeni servis potopnih črpalk Xylem FLYGT, ki je eden vodilnih proizvajalcev potopnih črpalk in opreme. Prav tako imamo sklenjeno pogodbo za servisiranje in montažo z WILO ADRIATIC za vse proizvode WILO črpalk in opreme. Poleg omenjenih naš servis nudi tudi montaže, servisiranje, vzdrževanje in popravila opreme vseh drugih proizvajalcev.

Popravila in servisi črpalk v delavnici. Izvajajo se popravila in servisi črpalk v delavnici, predvsem črpalk proizvajalcev Xylem FLYGT in WILO ter skladno z naročili tudi drugih. Zaradi same kvalitete storitev se vgrajujejo originalni nadomestni deli. Serviserji, ki opravljajo dela, so poleg osnovne strokovne izobrazbe skozi usposabljanje s strani proizvajalcev Xylem FLYGT in WILO pridobili certifikat kot pooblaščeni serviserji. Pri delih serviserji uporabljajo specialna orodja in originalno proizvajalčevo tehnično dokumentacijo z navodili za delo. Za vsa izvedena dela se naročnikom izdajo 6 mesečne garancije. Za naročnike s katerimi je sklenjena pogodba ima servis skladišče rezervnih delov tako, da je dosežen visok nivo odzivnosti oziroma hitrosti popravila.

Popravila in periodični servisi črpalk in opreme črpališč na naročnikovi lokaciji. Dela se izvajajo na objektih naročnika po pogodbah z lastniki objektov in na podlagi pridobljenih naročil. Na podlagi lastne baze podatkov o lokacijah črpališč in že pridobljenih poslovnih vezi še dodatno pridobivamo posle. Glede na velikost objekta oziroma velikost črpalne opreme določena ekipa serviserjev izvaja dela po izdelanih časovnih normativih.

Montažna strojna ter elektroinštalacijska dela na črpališčih. Dela se izvajajo skladno z izdelanimi projekti na podlagi pridobljenih izkušenj že izvedenih del v preteklosti in tehničnih znanj. Ker je ekologija in z njo povezani problemi vse bolj prioritetna, se tudi v prihodnosti predvideva vedno intenzivnejše vključevanje in intenzivno sodelovanje pri planiranih gradnjah čistilnih naprav, kolektorskih sistemov kot tudi reševanje problemov že zgrajenih sistemov.

Najem potopnih črpalk in pripadajoče opreme. Podjetje nudi in omogoča najem večjega števila prenosnih potopnih črpalk različnih moči, ki jih daje skladno z veljavnim cenikom (mesečni - dnevni najem) v najem. Najemojemalci so predvsem gradbena podjetja, ki na gradbiščih pri svojem delu potrebujejo črpanja vode (podtalnica, meteorne vode …)

PRENOSNE IN STABILNE POTOPNE ČRPALKE RGD-E ZA NAJEM 2015

 ŠT.  Proizvajalec  TIP + diagram  Q/H = 10m  MOČ v kW
 1.  Xylem FLYGT  BS 2201.430 HT- 243  60 l/s  37
 2.  Xylem FLYGT  BS 2201.430 MT- 232  130 l/s  37
 3.  Xylem FLYGT  BS 2151.011 MT- 232  70 l/s  20
 4.  Xylem FLYGT  BS 2151.011 HT - 233  45 l/s  20
 5.  Xylem FLYGT  BS 2125.011 MT - 232  20 l/s  8
 6.  Xylem FLYGT  BS 2075.342 HT- 233  20 l/s  2,9
 7.  Xylem FLYGT  BS 2075.342 HT - 233  20 l/s  2,9
 8.  Xylem FLYGT  BS 2075.342 HT - 233  20 l/s  2,9
 9.  Xylem FLYGT  DP 3085.182 MT - 485  H=5 m 15 l/s  2
 10.  Xylem FLYGT  CP 3085.182 MT - 620  H=2 m 25 l/s  0,9
 11.  Xylem FLYGT  DS 3085.182 MT - 485  H=5 m 15 l/s  2
 12.  ELKO  FCE 305 R1 / 230 V  H=5 m 6 l/s  1,25
 13.  ELKO  FCE 305 R1 / 230 V  H=5 m 6 l/s  1,25