REFERENCE PODJETJA S PODROČJA SONČNIH ELEKTRARN

 NAZIV FE  MOČ FE [kWp]  VRSTA DEL  NAROČNIK   LETO
IZDELAVE
MFE NASIPI  34,32  MONTAŽA  RTH SOLAR d.o.o.  2010
FE AINZER  369,45   MONTAŽA  RTH SOLAR d.o.o.  2011
MFE RGD-E  31,46  MONTAŽA RGD-E d.o.o  2011
FE RTM  139,50  MONTAŽARTH SOLAR d.o.o. 2011
MFE RGD-E2  21,00  DOKUMENTACIJA, MONTAŽA IN POSTOPEK  RGD-E d.o.o  2011
MFE DOLANC 3,37  DOKUMENTACIJA, MONTAŽA IN POSTOPEK  MIROSLAVA KOZINA s.p. 2011
MFE NDZ LOGATEC  35,04  MONTAŽA ELEKTRO LJUBLJANA d.d.  2011
MFE NDZ DOMŽALE  36,00  MONTAŽA ELEKTRO LJUBLJANA d.d.  2011
MFE RGD-E3  32,33 DOKUMENTACIJA, MONTAŽA IN POSTOPEK RGD-E d.o.o  2012
MFE LEBIČ  16,00  MONTAŽA  ZORAN LEBIČ  2012
MFE LUZAR  49,92  MONTAŽA  EL OVE d.o.o.  2012
MFE DOBOVA  49,92  MONTAŽA  EL OVE d.o.o.  2012
MFE MATEKOVIČ  30,75  MONTAŽA  EL OVE d.o.o.  2012
MFE PETRIC  21,60  MONTAŽA  EL OVE d.o.o.  2012
MFE RGD-E4  12,25  DOKUMENTACIJA, MONTAŽA IN POSTOPEK  RGD-E d.o.o.  2012
MFE NOVAK  49,75  DOKUMENTACIJA, MONTAŽA IN POSTOPEK  SIMON NOVAK s.p.  2012
MFE MARN  18,60  MONTAŽA   EL OVE d.o.o.  2012
MFE ŽUMER  38,00  MONTAŽA   EL OVE d.o.o.  2012
MFE SLAPNIČAR  9,80  MONTAŽA   EL OVE d.o.o.  2012
FE STIČNA  190,92  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
FE DRSKA  145,24  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
FE GRM  70,36  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE ŠMIHEL  30,87  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE LABOD  19,67  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE RTP RADEČE  21,84  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE SPINA  25,38  REKONSTRUKCIJA   EL LJUBLJANA d.d.  2013
MFE REZIPE HRIBOVŠEK  9,50  MONTAŽA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE RTP ČRNOMELJ  11,52  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE RTP GOTNA VAS  9,60  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2013
MFE RTP VIČ  14,00  REKONSTRUKCIJA   EL OVE d.o.o.  2015
MFE CEROZ  20,00  MONTAŽA   AGM NEMEC d.o.o.  2015