REFERENCE PODJETJA S PODROČJA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

 VRSTA DEL  NAROČNIK IN LETO
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Podmilj  NGR Maribor 2003
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Dekani  NGR Maribor 2003
Elektroinštalacije na objektu kino dvorana Hrastnik  RUDIS Trbovlje 2004
Elektroinštalacijska dela za gostinski objekt Zarja v Zagorju  DOLACOM – Kisovec 2004
Izvedba elektroinštalacij industrijsko-poslovnega objekta PROTOTIP CC – KALMER  PROTOTIP CC, KALMER Trbovlje 2004
Izvedba elektroinštalacij PREIZKUŠEVALIŠČE SIQ ZAGORJE  BARTEC-VARNOST 2004
Montaže grelnih kablov v LEK Mengeš, KEMIČNA HRASTNIK  BARTEC-VARNOST 2004
Izvedba gradbenih elektroinštalacijskih del za cestno razsvetljavo v Hrastniku » Prapretno, Planinska cesta »  OBČINA Hrastnik 2004
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Klašnice – Laktaši v BIH  RGD BH 2005
Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za cestno Razsvetljavo » dovozna cesta k ventilatorski postaji Plesko »  RTH d.o.o. 2005
Montaže grelnih kablov v LEK Lendava   BARTEC–VARNOST 2005
Izvedba elektroinštalacij na objektu Toplarna Ljubljana  Avtomatizacija d.o.o. 2005
Priključitev elektro omar hidravličnega agregata radialnih zapornic na HE Boštanj  FRILI d.o.o. 2005
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Šentvid  KROMA d.o.o. 2005 - 2007
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji jaška AVCE  KROMA d.o.o. 2005 – 2009
Zamenjava svetil in vodov elektroinštalacij v proizvodnji Hali Bartec Varnost » Zagorje »  BARTEC-VARNOST 2006
Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za cestno razsvetljavo v Hrastniku » v vasi Plesko » II faza  OBČINA Hrastnik 2006
Izvedba elektroinštalacij industrijsko-poslovnega objekta Bartec Varnost Zagorje  DOLACOM – Kisovec 2006
Izvedba elektroinštalacij industrijsko-poslovnega objekta Bartec Varnost Zagorje  BARTEC-VARNOST 2006
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Klašnice BIH  RGD BH 2006 – 2008
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Laktaši BIH  RGD BH 2006 – 2008
Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del za cestno razsvetljavo Dol pri Hrastniku  OBČINA Hrastnik 2007
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Lešcevje  KROMA d.o.o. 2007 – 2008
Izvedba elektroinštalacij dograditev objekta » PROTOTIP CC – KALMER » v Trbovljah  PROTOTIP CC, KALMER Trbovlje 2008
Izvedba elektroinštalacij Huda jama v Laškem  RTH d.o.o. 2010
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Markovec - Izola  SKANSKA 2010
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Markovec - Izola ALPINE BAU GmbH
2011 -2012
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Markovec - Koper ALPINE BAU GmbH
2011 -2012
Elektro vzdrževalna dela ob izgradnji predora Vijenac v BiH PRIMORJE BH 2012
Javna razsvetljava Rinaldo Hrastnik AGM NEMEC d.o.o. 2013
Javna razsvetljava Cesta na Svetino Laško AGM NEMEC d.o.o. 2013
Razsvetljava platoja za predelavo gradbenih odpadkov Trbovlje Dušan Holešek s.p. 2013
Javna razsvetljava Prapretno Hrastnik Občina Hrastnik 2013
Elektroinštalacije garaže za specialno vozilo za čiščenje greznic  R-RSD d.o.o. 2013
Elektroinštalacije črpališča usedalnika JUG - TET GIPIN d.o.o. 2013
Elektroinštalacije vodohrana Katarina - Trbovlje AGM NEMEC d.o.o. 2013
NN meritve večstanovanjskih stavb Sallaumines, Trbovlje SPEKTER d.o.o. 2014
Urgentni oddelek in bolnišnica glavni kabelski razvod iz T.P. in A.P., Brežice Splošna bolnišnica Brežice 2014
NN meritve večstanovanjskih stavb Kolonija 1. maja, Trbovlje SPEKTER d.o.o. 2014
Adaptacija in energetska sanacija vrtca Pikapolonica, Trbovlje RUDIS d.o.o. 2014
Javna razsvetljava odsek Zdravstveni dom - Kamnikar Trbovlje AGM NEMEC d.o.o. 2014
Sanacija izpiranja grabelj in ogrevanja na CČN v Trbovljah R-RSD d.o.o. 2014
Montaža in priključitev dovodnega kabla na objektu CEROZ AGM NEMEC d.o.o. 2014
Izgradnja nadstrešnic nad tiri 15-16 Luka Koper, elektroinštalacije PROTOTIP CC d.o.o. 2014
NN meritve večstanovanjskih stavb Trg revolucije, Trbovlje SPEKTER d.o.o. 2015
NN meritve večstanovanjskih stavb v Hrastniku SPEKTER d.o.o. 2015
Izdelava elektro razdelilnih omar za gostinski lokal Svetilnik v Izoli GIPIN d.o.o. 2015
Javna razsvetljava kolesarske steze Zagorje ob Savi AGM NEMEC d.o.o. 2015
Črpališče Kisovec AGM NEMEC d.o.o. 2015
Strelovodna inštalacija na elektro nadzorništvu Kočevje EL OVE d.o.o. 2015
Elektroinštalacije za priklop dveh toplotnih črpalk OZE d.o.o. 2015
Rekonstrukcija ogrevanja skladiščno delavniškega objekta Elektro Ljubljana, DE Trbovlje OZE d.o.o. 2015
Dobava in montaža elektro opreme v črpališču Kolektor KRAŠKI VODOVOD d.o.o. 2015
NN meritve večstanovanjskih stavb v Laškem SPEKTER d.o.o. 2016
Dobava in montaža toplotne črpalke za CČN Trbovlje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. 2016
Električne inštalacije na stanovanjsko poslovnem objektu R K-5 Trbovlje RUDIS d.o.o. 2016
Mlevna linija apnenčeve moke - elektro krmilna oprema za IAK Kresnice PROTOTIP CC d.o.o. 2016
Električne inštalacije v restavraciji K5 v Trbovljah AGM NEMEC d.o.o. 2016
Javna razsvetljava zdraviliška cesta Rimske toplice AGM NEMEC d.o.o. 2016
Javna razsvetljava grad Rajhenburg AGM NEMEC d.o.o. 2016
Električne inštalacije mrliška vežica Radeče AGM NEMEC d.o.o. 2016
Razgradnja kablov in ostale elektro opreme OZE d.o.o. 2016
Javna razsvetljava cesta na Svetino Laško AGM NEMEC d.o.o. 2017
Javna razsvetljava Vrbje AGM NEMEC d.o.o. 2017
Električne inštalacije trgovski center Litija (lokali 5, 6 in 7) R-RSD d.o.o. 2017
Paketni usmerjevalnik pošte Slovenije - elektro demontažna dela RUDIS d.o.o. 2017