REFERENCE PODJETJA S PODROČJA PROIZVODNJE ELEKTRIČNE OPREME

 VRSTA DEL  NAROČNIK IN LETO
Izdelava zaščitno krmilnih elektroomar za obratovanje potopnih črpalk na gradbišču izgradnja HE Boštanj  NGR Maribor 2003
Izdelava zaščitno krmilnih elektroomar za Fekalno črpališče Kidričeva soseska v Sežani  KSP Sežana 2004
Izdelava zaščitno krmilnih elektroomar za črpališče bencinski servis Istrabenz Sežana  ISTRABENZ Koper 2004
Izdelava zaščitno krmilnih elektroomar za črpališče Hoče s frekvenčno regulacijo  BMP d.o.o. 2005
Izdelava elektro razdelilne omare RL-1 in RL-2  BARTEC VARNOST 2006
Izdelava NN opreme za predor Markovec-Koper  CPM d.d. 2010
Izdelava NN opreme za predor Markovec-Izola  SKANSKA 2010
Izdelava NN opreme za predor Markovec-Izola  ALPINE BAU GmbH 2011
Izdelava NN opreme za predor Markovec-Koper  ALPINE BAU GmbH 2011
Izdelava NN opreme za predor Vijenac v BIH  PRIMORJE BH 2012
Dobava in izdelava fotovoltaične opreme DC, AC omare in PMO omare  GALAKSIJA FS d.o.o. 2012
Dobava in izdelava fotovoltaične opreme DC, AC omare in PMO omare  GALAKSIJA FS d.o.o. 2013
Izdelava zaščitno krmilne elektroomare za črpališče nogometnega igrišča Grosuplje  WILO d.o.o. 2014
Izdelava gradbiščnega razdelilca  PROTOTIP CC d.o.o. 2015
Izdelava raznih električnih razdelilcev in kompenzacijskih omar  ETI PROSTIK d.o.o. 2015
Izdelava električnih razdelilcev in kompenzacijskih omar  ETI PROSTIK d.o.o. 2016
Izdelava električnih razdelilcev in kompenzacijskih omar  ETI PROSTIK d.o.o. 2017