REFERENCE PODJETJA S PODROČJA POTOPNO ČRPALNE OPREME

 VRSTA DEL  NAROČNIK IN LETO
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt ZDRAVSTVENI DOM Šentvid Ljubljana  ENERGOPLAN Ljubljana 2003
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališce METALKA stan. storitve Ljubljana  METALKA Ljubljana 2003
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališce CN TREMERJE  VEGRAD Velenje 2003
Postavitev začasnega čcrpališča požarne vode Rače  Energogroup Ljubljana 2003
Popravila potopnih črpalk ITT Flygt v Ex izvedbi  RTH d.o.o. Trbovlje od 2003
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  KSP Sežana od 2003
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  Čistilna Domžale od 2003
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  Čistilna Lendava od 2003
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  OKOLJE Piran od2003
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  Komunala Velenje od 2003
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt Baza podatkov  Razni naročniki od 2003
Popravila potopnih črpalk različnih proizvajalcev  Gradbena podjetja od 2003
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališce KIDRICEVA SOSESKA Sežana  KSP Sežana 2004
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališce bencinski servis ISTRABENZ Sežana  ISTRABENZ Koper 2004
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališce HAJDINA Ptuj  BARTEC Zagorje 2004
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališca VODNI PARK BTC Ljubljana  SCT Ljubljana 2004
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt Črpališce šola in vrtec Hrpelje  GODINA s.p. 2005
Dobava in montaža črpalk in opreme ITT Flygt, izdelava avtomatike Črpališče Novo naselje Sežana  GODINA s.p. 2005
Montaža črpalk in opreme ITT Flygt na objektu Onkološki inštitut  SCT d.d. 2005
Dobava in montaža potopne črpalke ITT Flygt Čistilna naprava Domžale  Čistilna Domžale 2005
Postavitev začasnega črpališča vode – polnjenje rezervoarjev iz potoka Zvezda Ribnica – Ortnek  Energogroup 2005
Dobava in montaža črpalk ABS Kanalizacija Ljubno  Komunala Mozirje 2006
Dobava in montaža črpalk ITT Flygt črpališčce Gradnikova Sežana  KSP Sežana 2006
Dobava in montaža črpalk KSB City Park Ljubljana  City Park d.o.o. 2006
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  Kraški Vodovod od 2007
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ITT Flygt  VO-KA Celje od 2007
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk EMU  VO-KA Celje od 2007
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk KSB  VO-KA Celje od 2007
Periodični servisi in popravila potopnih črpalk ABS  VO-KA Celje od 2007
Montažna dela večje število črpališč z opremo WILO  WILO Adriatic d.o.o. od 2007
Poskusni zagon drenažne črpalke FLYGT ČHE AVCE  RUDIS d.d. Trbovlje 2009
Servis drenažne črpalke FLYGT ČHE AVCE  Soške elektrarne 2010
Izgradnja črpališce HOTAVLJE  OBČINA Gorenja vas 2010
Preizkusni zagon črpališča RKC3 KRKA d.d. Novo Mesto  MAKRO 5 Investicije 2011
Preizkusni zagon črpališča BIOPLINARNA Rakičan  R&M MONT 2011
Preizkusni zagon črpališča SKALNA KLET Celje  VO KA d.o.o. Celje 2011
Rekonstrukcija črpališča uprava RTH d.o.o. Trbovlje  KP Trbovlje 2011
Preizkusni zagon črpališča Zdravstveni dom Slovenske Konjice  HIDROEKOL d.o.o. 2011
Preizkusni zagon črpališča MARKELJ Rečica ob Savinji  AGM Nemec 2011
Preizkusni zagon črpalke ČHE Avče  RUDIS d.d. Trbovlje 2011
Redni periodični servisi čistilne naprave Trbovlje in črpališča  Komunalno podjetje Trbovlje od 2011
Preizkusni zagon črpališča Železniška postaja Štore  TOMGRAD Celje 2011
Preizkusni zagon črpališča Petrovče  NIVO Celje 2012
Montaža črpalke ČN Piran  OKOLJE Piran d.o.o. 2012
Rekonstrukcija črpališč RCS2 in PIC LEK Ljubljana  LEK d.d. Ljubljana 2012
Preizkusni zagon črpalka Xylem Flygt HP 5570.180  ACRONI Jesenice 2013
Servis črpalk ELKO URSZR  MORS 2013
Rekonstrukcija meteorno črpališče Ministrstvo za kulturo  MZK 2013
Rekonstrukcija črpališče meteornih vod LaFarge Trbovlje  LaFarge Cementarna 2013
Rekonstrukcija črpališče izcednih vod CERO Sežana  KSP Sežana 2013
Dobava in montaža črpališče Narodna Galerija Ljubljana  VG5 Ljubljana 2014
Preizkusni zagon oprema Xylem Flygt Arnovski gozd Žalec  Gradnje Žveplan 2014
Preizkusni zagon oprema Xylem Flygt Šentjur  Tomgrad 2014
Preizkusni zagon oprema Xylem Flygt Vojnik  Gradnje Žveplan 2014
Servis opreme Xylem Flygt CČN Novo Mesto  Komunala Novo Mesto 2014
Generalni servis črpalke Xylem Flygt 3312.830 ČHE Avče  SENG 2014
Preizkusni zagon črpališče izcednih vod SIMBIO Celje  KM Instalacije 2014
Montaža opreme Xylem Flygt CČN Zagorje ob Savi  RUDIS 2014
Servis črpalk ELKO Gasilski zavod Trbovlje  GZ Trbovlje 2015
Dobava in montaža črpališča WILO ČN Trbovlje  Komunala Trbovlje 2015